بسته های نمایندگی برای چه اشخاصی مناسب هستند ؟
این بسته ها مناسب اشخاصی هستند که می خواهند فروشنده سامانه های پیامک باشند و از طریق اینترنت کسب درآمد داشته باشد ، البته دفاتر خدمات ارتباطی ، موسسات تبلیغاتی ، دفاتر خدمات کامپیوتر و ... نیز می توانند این سرویس را تهیه نمایند و به مشتریان خود پیشنهاد دهند که از این خدمات نیز استفاده کنند .

 آیا شما می توانید با نام تجاری و در سایت خودتان سامانه پیامک ارائه دهید ؟
بله ، سرویس های نمایندگی بصورت مستقل  ارائه می شود شما می توانید وب سایت خود را  تحت نام و برند خودتان ارائه دهید و هیچ وقت کاربران شما متوجه نخواهند شد که شما از ما سامانه پیامک تهیه کرده اید.

 تعیین تعرفه پیامک و سامانه پیامک آیا توسط ما تعیین می گردد ؟
تعرفه ها توسط خود نمایندگان تعیین می گردد ، فقط تعرفه ها نباید کمتر از تعرفه های مندرج در سایت ما باشد (این مورد جهت کنترل بازار و رقابت سالم بین نمایندگان می باشد )

 تقاوت عمده بین بسته های نمایندگی موجود در چیست ؟
تنها تفاوت اختلاف در تعداد کاربر مجازی که می توانید بسازید می باشد . و نرخ پیامک ها در پنل ها متفاوت است.

 آیا این کار واقعا برای ما سوددهی خواهد داشت ؟
بستگی به میزان کارکرد شما و تبلیغات شما دارد ، بسیاری از نمایندگان بیزنا هستند که درآمد بسیار زیادی از این تجارت داشته اند و بسیاری دیگر نیز هستند که درآمدی نداشته اند ، کسانی که موفق بوده اند همواره تبلیغات داشته اند و از ایده های نو برای فروش هرچه بیشتر خود بهره برده اند .

 مسئولیت پیامک های ارسالی توسط کاربران ما با کیست ؟
مسئولیت با شماست ، اما در صورتی که به ارسالی های کاربران خود توجه داشته باشید و مشخصات کامل آنها را با کپی کارت ملی دریافت نمایید هیچگاه برای شما مشکلی پیش نخواهد آمد .